AORUS | Enthusiasts' Choice for PC gaming and esports | AORUS 
Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

Evropská online reklamační služba pro monitory AORUS


GIGABYTE/AORUS RMA a reklamační služba umožňuje evropským zákazníkům snadno vrátit vadné monitory GIGABYTE, které jsou stále v záruce za účelem opravy či výměny.
Budeme se snažit opravit nebo vyměnit monitory co nejrychleji a bezbolestně, jak to jen bude možné. Tato online reklamační služba zatím nepokrývá všechny země v Evropě;před odesláním jakékoli žádosti prosím zkontrolujte, zda je vaše země do tohoto programu zahrnuta.

Monitor Online RMA Process

KROK 1

Online odeslání žádosti o reklamaci

KROK 2

Příjem výzvy k vrácení zboží

KROK 3

Zaslání vašeho monitoru do autorizovaného střediska GIGABYTE / AORUS

KROK 4

Posouzení a oprava

KROK 5

Obdržení produktu
 • Během přepravy může dojít k poškození povrchu obalu. Abyste zajistili minimální poškození, používejte pouze vysoce kvalitní krabice s dvojitou stěnou a další polstrování, které chrání předměty od sebe a zabraňuje jejich jakémukoli pohybu během přepravy.
 • Zabalte prosím řádně zařízení pro přepravu, abyste snížili riziko jeho poškození. Vezměte prosím na vědomí, že společnost GIGABYTE neodpovídá za žádné škody při přepravě nebo za ztráty položek, které mohou nastat při přepravě.
 • Při odesílání produktu k opravě použijte originální obalový materiál nebo vhodné materiály. Nebo k jeho zabalení použijte vhodný obalový materiál (např. lepenkové krabice, bublinková fólie nebo polystyrén atd.) Na poškození produktu kvůli jeho nesprávnému zabalení se záruka nevztahuje.

Tipy na zabalení

KROK 1

Zabalte monitor do původního obalu a kartonu. Neposílejte napájecí kabel, HDMI kabel, USB kabel a další příslušenství, pokud to není společností GIGABYTE výslovně vyžadováno.

KROK 2

Vycpěte všechny prázdné prostory nárazy tlumicím obalovým materiálem.

KROK 3

Přiložte kompletní seznam zabalených komponent, který bude také obsahovat podrobnosti o závadách, které jste nám poskytli, a vaše kontaktní údaje, které nám pomohou zrychlit proces opravy.

KROK 4

Nalepte na přední stranu kartonu přepravní štítek a označte ho referenčním RMA číslem. Ujistěte se, že je na něm jasně uvedeno vaše jméno a adresa tmavým silným značkovačem.

KROK 5

Obalte lepenku lepicí páskou. Před uzavřením krabice zkontrolujte, zda je monitor pevně zabalen. Zdvojte pásku na horní a spodní části balení.

Pravidla a podmínky

Q Podrobnosti o pokrytí evropskou online reklamační službou pro monitory AORUS.
A Monitory AORUS prodávané v níže uvedených zemích jsou kryty evropskou online reklamační službou. Pokud je vaše místo vašeho nákupu mimo níže uvedené země, obraťte se prosím s podporou na původního prodejce zboží nebo GIGABYTE / AORUS zastoupení ve vaší zemi.

Kontaktní e-mail Země
service@giga-byte.nl Severní Evropa, Benelux, Rakousko, Švýcarsko a Řecko
returns@gbt-tech.co.uk Spojené království a Irsko
partner_rma@gigabyte.de Německo
rma.spain.monitor@gigabyte.com Itálie, Malta, Portugalsko a Španělsko
rma@gigabyte.pl Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko
rma.france@gigabyte.com Francie
Q DOA (Dead on Arrival) politika
A DOA (vadný při příjezdu) je definováno tak, že monitor za normálního a řádného používání selže do 7 dnů od data nákupu. V takovém případě prosím pro výměnu za nový monitor kontaktujte původního prodejce s fakturou/účtenkou.
* VÝMĚNA bude poskytnuta pouze v případě potvrzení o kompletním vrácení všech obalů a příslušenství.
* “NNF (nenalezena žádná chyba)” a “Poškození uživatelem” nejsou považovány za vady a společnost GIGABYTE za ně nenese odpovědnost, proto nesplňují podmínky DOA.
* DOA zásady se mohou v závislosti na zemi prodeje lišit. Informujte se prosím předem u prodejce či u místních zastoupení GIGABYTE/AORUS pro plné znění podmínek ve vaší zemi.
Q Pixelová politika
A
 • Je zaručeno, že v žádné oblasti panelu nebude jasná tečka.
  Popis / definice světlé / tmavé tečky: Pixely, které se abnormálně rozsvítí na plném černém pozadí, se nazývají světlé tečky, jinak se nazývají tmavé tečky (pixely, které se abnormálně rozsvěcují na jiném barevném pozadí, se také nazývají tmavé tečky).
 • Stanovení světlé / tmavé tečky a obsah záruky
  • Metoda stanovení jasných a tmavých teček: Oko musí být od obrazovky vzdálené 35 cm nebo více a okolní osvětlení musí být větší než 200 luxů (například: Většina kanceláří).
  • Záruční podmínky na světlé body: U Nového produktu je po dobu 12 měsíců garantováno 0 světlých teček. Během 13 - 36 měsíců po zakoupení nesmí světlé tečky přesáhnout 3 tečky (což odpovídá 4. tečce)
  • Záruční podmínky pro tmavé tečky: Tmavé tečky nesmí překročit 5 teček (což se odpovídá 6. tečce)


Záruční doba monitoru AORUS Světlé tečky Tmavé tečky
Do 12 měsíců

0

≦5

13 - 36 měsíců

≦3

≦5

Q Reklamace monitoru RMA (Return Merchandise Authorization)
A
 • Služby opravy produktu a výměna zboží je poskytována pouze pro produkty v rámci stanovené záruční doby.
 • Normy určující poplatek za údržbu
  Poplatky jsou vyžadovány za testování, údržbu nebo opravu produktů při vypršení či neplatností záruky. Odvíjejí se od stavu monitoru a potřebných prací.
 • Pokud se na vnější straně vyskytne zjevné fyzické poškození, nevztahuje se na produkty záruka.
 • Pokud byla výrobní nálepka z produktu odstraněna nebo poškozena, nevztahuje se na něj záruka.
 • GIGABYTE / AORUS si vyhrazuje právo zrušit záruční a poprodejní služby pro produkty bez oficiálních Gigabyte štítků, sériových čísel a sériových čísel, které neodpovídají oficiálnímu popisu produktu nebo které nelze identifikovat. Pokud jste monitor dostali v tomto stavu, obraťte se prosím na strany, od kterých jste monitor zakoupili.
 • Během uvedené záruční doby bude společnost GIGABYTE/AORUS bezplatně poskytovat služby opravy produktů a nebude-li produkt opraven, bude vyměněn. Služby opravy a výměny mohou stále podléhat poplatkům za dopravu. Záruka se nevztahuje na fyzické poškození produktu způsobené zákazníky nebo v důsledku přepravy.


* Online služba RMA je aktuálně k dispozici pouze pro monitor.
* Pokud produkt nelze opravit výměnou dílů, společnost GIGABYTE/AORUS si vyhrazuje právo na výměnu za repasované zboží.
* Záruční podmínky a zásady DOA se mohou v různých zemích lišit. Informujte se prosím předem u prodejce nebo u místních zastoupení společnosti GIGABYTE / AORUS o plném znění podmínek ve vaší zemi.
Q Poškození způsobené zákazníkem (CID)
A V případě, že během záruční doby dojde k neodpovídajícím poruchám, mezi které patří následující položky, je nutné zaplatit poplatek za údržbu. Pokud nebude možné produkt opravit, nebude účtován žádný poplatek, ale náklad na přepravu bude stále nutné uhradit.


 • Poruchy nebo poškození způsobené vadami, které nelze přičíst materiálům produktu či výrobním nedostatkům (např. škůdci, zemětřesením, povodní, požárem, tajfunem, kolizí během přepravy, skvrnami nebo škrábanci vytvořenými na povrchu po použití, stlačením, nárazem, poškrábáním, pádem, vysokými teplotami, nevhodným napětím a korozí atd.)
 • Demontáž přístroje nebo provedení vlastní údržby
 • Překročení limitů povoleného prostředí
 • Poškození způsobené abnormálním napájením
 • Úmyslné zničení
 • Porušení pokynů v návodu k použití
 • Nesprávná montáž nebo neobvyklé použití
 • Použití nepovoleného příslušenství
 • Poruchy způsobené jinými produkty (zařízeními)
 • Vypálení obrazovky způsobené použitím stéle stejné obrazovky nebo oříznuté obrazovky, která není v nativním měřítku na monitoru po delší dobu.
 • Poškození způsobená nedodržením níže uvedených pokynů pro čištění: Při čištění lesklého povrchu otřete měkkým hadříkem. Čisticí prostředky nestříkejte přímo na lesklý povrch, dbejte pouze na čisticí prostředky doporučené pro monitory. Doporučujeme čisticí prostředky ředit vodou s poměrem 1:10..
Top